Oksana Małysa

Oksana Małysa, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Wybrane publikacje: Текстовые категории в публицистическом стиле (сопоставительный русско-польский анализ)Комиссивные речевые жанры. Сопоставительный русско-польский аспект, współautorka książek Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski. Medycyna, Tradycje religijno-kulturowe prawosławia i katolicyzmu, autorka kilkudziesięciu artykułów z tłumaczenia artystycznego i specjalistycznego, genologii lingwistycznej i lingwodydaktyki. [18.07.2018]