Izabela Nowak

Izabela Nowak, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa; pracownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: komunikacja w aspekcie językowym, międzykulturowym, lingwodydaktycznym.

 

Wybrane publikacje: Eksplicytne performatywy w języku rosyjskim i ich rola w konwersacji (Katowice 2000), Przekaz treści z zakresu kultury w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej (na podstawie nauczania języka rosyjskiego skierowanego do Polaków (Katowice 2016), współautorka skryptu Tradycje religijno-kulturowe prawosławia i katolicyzmu (Katowice 2005). Opublikowała kilkadziesiąt artykułów z zakresu pragmatyki językowej, teorii aktów mowy, kontaktów międzykulturowych polsko-rosyjskich, nauczania języka rosyjskiego jako obcego. [23.09.2016]