Romuald Cudak

Romuald Cudak, literaturoznawca. Profesor na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się teorią literatury, recepcją literatury polskiej w świecie i nauczaniem literatury polskiej obcokrajowców. Jest twórcą i organizatorem cyklicznych międzynarodowych konferencji: „Literatura polska w świecie’. Redaktor naczelny pisma krajowych i zagranicznych polonistów „Postscriptum Polonistyczne”. Wieloletni dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, przez wiele lat kierował Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich. [3.02.2021]

Lista publikacji