Magdalena Bąk

Magdalena Bąk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Zainteresowania badawcze: literatura romantyzmu, funkcjonowanie tradycji romantycznej w polskiej literaturze współczesnej, wątki australijskie i portugalskie w literaturze polskiej XIX i XX wieku.
Wybrane publikacje: Mickiewicz jako erudyta (w okresie wileńsko-kowieńskim i rosyjskim) (Katowice 2004); Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów po latach (Katowice 2013); Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej. (Katowice 2014); „Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie (Katowice 2016, współautor: Lidia Romaniszyn-Ziomek). [15.10.2018]

Lista publikacji