Lucyna Spyrka

Lucyna Spyrka – ur. w 1963 r. w Bytomiu, dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce przekładu i recepcji literatury słowackiej w Polsce oraz polskiej w Słowacji; zajmuje się również tłumaczeniem literatury pięknej i tekstów naukowych. Najważniejsze publikacje naukowe: Radošinské naivné divadlo. Między konwencjąa kontestacją (2004); III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat RepublikiSłowackiej w perspektywie polskich słowacystów (2005, redaktor), a także liczne artykuły w tomach zbiorowych polskich i słowackich. Najważniejsze przekłady: J.Ch. Korec: Po barbarzyńskiej nocy (1994), tłumaczenia utworów E. Farkášovej, V. Klimáčka, J. Litváka, P. Pišt’anka, I. Otčenáša, V. Zamarovskiego. [2011]