Anna Nowak

Anna Nowak, dr hab., profesor nadzwyczajny w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze związane są z problematyką: zagrożeń socjalizacyjnych młodzieży, działania prawa i jego znaczenia dla pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej, zjawisk społecznych wynikających z transformacji  ustrojowej w obszarze patologii społecznej, marginalizacji i ekskluzji społecznej (diagnoza sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych na rynku pracy, analizy sytuacji społecznej kobiet z niepełnosprawnością – obszarów ich wykluczenia społecznego i możliwości ochrony przed wykluczeniem). Autorka licznych publikacji naukowych, ponad 90 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Artykuły opublikowane zostały między innymi w czasopismach: „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne”, „Pedagogika Społeczna”, „Chowanna”, „Polityka Społeczna”, „Problemy Alkoholizmu”, „Opieka Wychowanie Terapia”, „The New Educational Review”. [13.12.2012]
 

Autorka kilku monografii naukowych:

Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności (Kraków, 1999).

Problemy i zagrożenia we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii (współautor E. Wysocka, Katowice, 2001).

Bezrobocie wśród niepełnosprawnych (studium pedagogiczno-społeczne) (Katowice, 2002).

Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych (Katowice, 2012).
 

Redaktorka/ współredaktorka kilku prac zwartych:

Wybrane społeczno – socjalne aspekty marginalizacji (Katowice, 2005).

Wybrane zagadnienia patologii społecznej i resocjalizacji (współredaktor A. Czerkawski, Katowice, 2007).

Wybrane zagadnienia patologii społecznej – implikacje empiryczne (współredaktor A. Czerkawski, Katowice, 2008).
 

Autorka skryptów:

Zarys postępowania z nieletnimi dla pedagogów (Katowice, 1998, 1999 – wyd. 2. popr. i uaktualnione).

Kobieta w rodzinie w II Rzeczpospolitej i współcześnie (zagadnienia filozoficzne, społeczne i prawne) (współautor M. Wójcik, Katowice, 2000).

Zarys prawa dla pedagogów społecznych (Katowice, 2005).