Sylwester Fertacz

Sylwester Fertacz, doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Historii Najnowszej 1918–1945 Uniwersytetu Śląskiego.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na problemach historii idei jedności słowiańskiej w XX wieku (Komitet Wszechsłowiański w Moskwie 1941–1947. Katowice 1991; Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej. Katowice 2000), historii Europy Wschodniej i najnowszej historii Śląska (m.in. wywózki Górnoślązaków do pracy w ZSRR w 1945 r. i Marzec’68). [04.09.2013]