Piotr Mamet

Piotr Mamet, doktor habilitowany, profesor Politechniki Śląskiej, zajmuje się badaniem języka specjalistycznego, szczególnie języka biznesu, prawa, ekonomii, marketingu i reklamy, a także języka postaci filmowych. Badania te wiążą się z analizą gatunku, rejestru i językowego aspektu nazwy produktu. Zajmuje się także problematyką tłumaczenia języka specjalistycznego. Jest autorem następujących monografii: Język negocjacji handlowych (Katowice, 2004), Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa (Katowice, 2005) i Licence to Speak: The Language of James Bond (Częstochowa, 2014) oraz głównym edytorem monografii Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu (Katowice, 2003), a także autorem artykułów naukowych i referatów konferencyjnych. W latach 1985-1991 Piotr Mamet pracował w sektorze handlu zagranicznego, w tym w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. Zgromadzone w tym sektorze doświadczenie umożliwia i ułatwia badanie języków specjalistycznych oraz prowadzenie zajęć z przedmiotów ekonomiczno-prawnych. [14.07.2021]