Zdzisław Gębołyś

Zdzisław Gębołyś – doktor nauk humanistycznych, od 1987 w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2005–2008 wicedyrektor IBIN UŚ ds. współpracy międzynarodowej, w latach 1996–2010 kierownik studiów podyplomowych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w UŚ. Obecnie koordynator programu Erasmus w IBIN UŚ.

            Redaktor Kroniki w „Przeglądzie Bibliotecznym” (2005–2009), członek polsko-
-niemiecko-czeskiego Zespołu Bibliografii Historii Śląska (1997–), członek zespołu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ds. opracowania kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji (2005).

            Autor 4 książek. Autor i redaktor użytkowego programu komputerowego Dokumentacja w bibliotece (2007), redaktor skryptu Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy (2010) oraz autor ok. 230 publikacji naukowych. Redaktor poradnika dla dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek (2008), współredaktor kompletnej antologii narodowych kodeksów etyki bibliotekarskiej w języku polskim (2008) i angielskim (2012); członek zespołu informatora o polskich bibliotekach i księgozbiorach na świecie (2009).

            Główne zainteresowania naukowe: zawód bibliotekarza – historia, współczesność, problemy etyki zawodu bibliotekarza; bibliografia – metodyka i teoria; organizacja i zarządzanie w bibliotekach; biblioteki mniejszości polskiej na Litwie oraz biblioteki mniejszości niemieckiej w Polsce. [10.09.2012] [R]