Magdalena Zdrada-Cok

Magdalena Zdrada-Cok, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; literaturoznawczyni. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z postkolonializmem i postmodernizmem w literaturach francuskiego obszaru językowego. Autorka m.in. monografii: Tahar Ben Jelloun. Hybridité et stratégies de dialogue dans la prose publiée après l’an 2000 (Katowice, 2015); Les figures de (Anti-)Narcisse dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar (Katowice, 2006); oraz licznych artykułów dotyczących głównie literatury maghrebskiej.

[lipiec 2019]