Marcin Zabawa

Marcin Zabawa, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: kontakty językowe, wpływ języka angielskiego na język polski, zapożyczenia. [23.03.2021]