Aneta Borowik

Aneta Borowik – doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień doktora uzyskała na podstawie obrony dysertacji „Architektura neobarokowa historycznego obszaru Galicji w XIX i XX w.”, napisanej pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Jacka Purchli. Obecnie jest zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania nad środowiskiem architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym. Laureatka Stypendium im. Karola Estreichera (1997). Autorka opracowań monograficznych opublikowanych w "Materiałach do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej", artykułów (m.in. w „Przeglądzie Wschodnim”, „Archivolcie” i „Tekach Krakowskich”) poświęconych polskim architektom działającym w XIX i XX w. oraz haseł zamieszczonych w niemieckim wydawnictwie Allgemeines Künstlerlexicon, dotyczących architektów galicyjskich. [2012]