Marta Baron-Milian

Marta Baron-Milian – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Autorka monografii Wat plus Vat. Studium związków literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata (Katowice 2015) oraz książki poświęconej twórczości Jerzego Ficowskiego (Katowice 2014), współredaktorka zbioru Teoria nad-interpretacją? (Katowice 2012). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół związków literatury i ekonomii, polskiej poezji XX i XXI wieku oraz teorii i praktyk awangardy. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Czasie Kultury”, „Forum Poetyki”, „Śląskich Studiach Polonistycznych”, „FA-arcie” i „Opcjach”.

[styczeń 2020]