Silesian Journal of Legal Studies

Redaktor naczelny: 
Barbara MIKOŁAJCZYK
Zespół redakcyjny: 
Rafał BLICHARZ (Deputy editor-in-chief)
Magdalena HABDAS (Member)
Katarzyna POKRYSZKA (Member)
Joanna JAGODA (Member)
Ilona TOPA (Member)
Sekretarz: 
Joanna NOWAKOWSKA-MAŁUSECKA