Announcements

Kultury obrazu – tabu – edukacja

ed. Ilona Copik, ed. Barbara Kita
Price: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226‑3325‑0
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226‑3455‑4
Editor: Wydawnictwo UŚ

Etno-grafie, kulturo-grafie

ed. Kamila Gęsikowska, ed. Kamil Kozakowski
Price: 23,10 zł

Katowice 2018
ISSN 0137-298X
Editor: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

Price: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3429-5
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 29,40 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3384-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 29,40 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3380-9
Editor: Wydawnictwo UŚ

Palimpsest. Miejsca i przestrzenie

ed. Anna Gomóła, ed. Anna Szawerna-Dyrszka
Price: 46,20 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3396-0
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 23,10 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3401-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

„International Journal of Research in E-learning” 2017. Vol. 3 (2)

ed. Antonio dos Reis, ed. Jozef Malach, ed. Nataliia Morze, ed. Tatiana Noskova, ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska
Price: 23,10 zł

Katowice 2018
ISSN 2544-2929
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 2451-2583
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages