Announcements

Nie tylko dialogi. Recepcja twórczości Lukiana w Bizancjum.

Jan Kucharski, Przemysław Marciniak, Katarzyna Warcaba
Price: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978‑83‑226‑3677‑0
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3713-5
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 0,00 zł


Price: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3469-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3546-9
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 22,00 zł

Katowice 2019
ISSN 0137-298X

Szkice o antyku T 5. Antyczne techniki perswazyjne.

ed. Edyta Gryksa, ed. Patrycja Matusiak
Price: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3664-0
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978‑83‑226‑3695- 4
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978‑83‑226‑3597- 1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 44,90 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3645-9
ISSN 0208-6336
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages