E-books

W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje

ed. Marek Piechota, ed. Julian Strzałkowski, ed. Anna Szumiec

Szkice o antyku. T. 4: Lingua coloris

ed. Anna Kucz, ed. Patrycja Matusiak
Price: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3235-2
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3409-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Kultury obrazu – tabu – edukacja

ed. Ilona Copik, ed. Barbara Kita
Price: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3398-4
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 25,20 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226‑3325‑0
Editor: Wydawnictwo UŚ

Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy

Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Władysław Miodunka, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Jolanta Tambor, Tadeusz Zgółka, part. Karolina Graboń, part. Małgorzata Smereczniak
Price: 63,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3396-0
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3534-6
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 58,80 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3372-4
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 25,20 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3360-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze

ed. Ewa Biłas-Pleszak, ed. Joanna Przyklenk, ed. Artur Rejter, ed. Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Price: 35,70 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3368-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 27,30 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3364-9
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages