E-books

W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje

ed. Marek Piechota, ed. Julian Strzałkowski, ed. Anna Szumiec
Price: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3235-2
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3398-4
Editor: Wydawnictwo UŚ

Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy

Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Władysław Miodunka, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Jolanta Tambor, Tadeusz Zgółka, part. Karolina Graboń, part. Małgorzata Smereczniak
Price: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3534-6
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 58,80 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3372-4
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 25,20 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3360-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3294-9
Editor: Wydawnictwo UŚ

Identity Narratives. Interdisciplinary Perspectives

ed. Marek S. Szczepański, ed. Wioletta Tomala-Kania, ed. Zbigniew Zagała
Price: 21,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3382-3
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3153-9
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3103-4
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 46,20 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3427-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages