Marta Kobiela-Kwaśniewska

Marta Kobiela-Kwaśniewska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i adiunktem w Zakładzie Hispanistyki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Handel Zagraniczny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prowadzi badania i publikuje artykuły w punktowanych krajowych i zagranicznych czasopismach podejmujące problematykę dialogu kultur i literatur współczesnego hiszpańskiego polisystemu literackiego z perspektywy galisyjsko-hiszpańskiej, a także zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami przekładu międzykulturowego z języka galisyjskiego i hiszpańskiego na język polski. Ostatnie badania autorki dotyczą pojęcia pamięci historycznej i postpamięci o Wojnie Domowej w najnowszej prozie hiszpańskiej. W ramach pracy dydaktycznej poszerza swoje zainteresowania o tłumaczenie specjalistyczne (prawno-ekonomiczne, biznesowe) oraz tłumaczenia ustne. [17.06.2016]