Ireneusz Kida

Ireneusz Kida, doktor habilitowany nauk humanistycznych w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują historię języka, typologię i porównanie języków świata. Interesuje się również szeroko rozumianą tożsamością, z głównym akcentem na język, kulturę i religię. Jest autorem trzech monografii: From SOV to SVO in the history of English as an Indo-European language  (Bielsko-Biała 2010), Word order tendencies in Mediaeval English against the Indo-European background (Katowice 2011), A corpus-based dynamic approach to para-hypotaxis: Implications for diachronic corpus linguistic analysis (Katowice 2014), jak również kilkudziesięciu artykułów w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Jest także współautorem hiszpańsko-polskiego słownika języka biznesu (Bielsko-Biała 2010) oraz zredagował tom Historical Issues in Semitic and Indo-European languages (Katowice 2018) [05.01.2019]