Wojciech Kalaga

Wojciech Kalaga, prof. zw. dr hab. – emerytowany profesor teorii literatury i literatury angielskiej w Uniwersytecie Śląskim, wieloletni dyrektor Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych i kierownik Zakładu Teorii Literatury i Kultury. Prowadził badania i wykładał m. in. w uniwersytetach Yale, Mannheim, Queensland, Tarragona i Murdoch, gdzie kierował Department of English and Comparative Literature. Stypendysta Fulbrighta i Humboldta. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.

 

Wybrane publikacje: The Mental Landscape, The Literary Sign, Nebulae of Discourse (polskie wydanie: Mgławice dyskursu), redaktor wielu tomów zbiorowych, m. in. Dylematy wielokulturowości, Cartographies of Culture, Mapping Literary Space(s), Repetition and Recycling: Turns and Returns of Culture, Multicultural Dilemmas: Identity, Difference, Otherness, Narrating the Other. Cultures and Perspectives. Edytor serii Literary and Cultural Theory w Lang Verlag, redaktor naczelny periodyku Er(r)go: Teoria – Literatura – Kultura. [10.03.2019]