Katarzyna Krasoń

Katarzyna Krasoń, profesor tytularna, doktor habilitowany nauk społecznych w Uniwersytecie Śląskim oraz w Akademii Muzycznej w Katowicach. Założycielka Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Organizuje Festiwale Ekspresji Dziecięcej. Autorka 9 monografii, redaktorka 11 tomów zbiorowych. Najważniejsze monografie: Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego - kinestetyczne interpretacje liryki (Katowice 2005); Cielesność aktu tworzenia w teatrze ruchu (Universitas Kraków 2013); Sztuka – terapia –poznanie (PWN Warszawa 2016)
[29.12.2020]