Anna Klinik

Anna Klinik, dr, oligofrenopedagog, specjalista organizacji pomocy społecznej, adiunkt UŚ w Katowicach, dyrektor kompleksu pomocowego w Skoczowie (autorski projekt realizowany od 30 lat – Instytucjonalne Formy Pomocowe, Całodobowe, Okresowe i Dzienne). Autorka i współautorka ponad 30 artykułów naukowych. Redaktor i współredaktor 12 książek, współautorka popularnej wielotomowej (15, 16) serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. Współorganizator czterech towarzystw społecznych – dwóch ogólnopolskich i dwóch regionalnych. [19.07.2013]