Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców

Anna Guzy, Diana Jagodzińska, Maria Wacławek, Aleksandra Zok-Smoła

(Przed)szkolne spotkania z lekturą

red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Małgorzata Wójcik-Dudek, współudz. Aleksandra Zok-Smoła
Cena: 46,20 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-639-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 52,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-623-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się

red. Anna Guzy, red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Małgorzata Wójcik-Dudek
Cena: 33,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-382-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-333-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 73,50 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-268-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2238-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży

red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Małgorzata Wójcik-Dudek, współudz. Aleksandra Zok-Smoła
Cena: 44,10 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2211-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2231-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony