Uczyć z pasją. Wskazówki dla nauczycieli akademickich

red. Barbara Kożusznik, red. Jarosław Polak

Contemporary Challenges towards Management III

red. Joachim Foltys, red. Ľubica Lesáková, red. Maria Uramova, red. Anna Wziątek-Staśko
Cena: 54,60 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2294-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 48,30 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2188-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ