Cena: 14,70 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2099-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2065-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2109-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2060-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2107-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2088-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Interpretacje // Seria: Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego”. T. 1

red. Jolanta Tambor, współudz. Wioletta Hajduk-Gawron, współudz. Małgorzata Smereczniak
Cena: 12,60 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2087-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 12,60 zł

Katowice 2012
ISSN 1898-1593
Wydawca: Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Cena: 16,80 zł

Cieszyn – Warszawa – Kraków 2012
ISBN 978-83-7587-531-7
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Cena: 12,60 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2089-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony