Discontinued

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2018, T. 9, z. 1

ed. Adam Bartoszek, ed. Sławomira Kamińska-Berezowska
Price: 33,60 zł

Olsztyn 2016
ISBN 978-83-65573-84-1
Editor: Wydawnictwo IBL PAN

Price: 25,20 zł

Katowice 2018
ISSN 0072-5013
Editor: Wydawnictwo UŚ

„Laboratorium Kultury” 2017, nr 6: Jan Czekanowski

ed. Małgorzata Kołodziej, ed. Marek Pacukiewicz
Price: 29,40 zł

Katowice 2017
ISSN 2084-4697
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 2450-5455
Editor: Wydawnictwo UŚ

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

ed. Joanna Nowakowska-Małusecka

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

ed. Jolanta Blicharz, ed. Lidia Zacharko
Price: 23,10 zł

Katowice 2017
ISSN 2080-1912
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 42,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3202-4
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 25,20 zł

Katowice 2017
ISSN 1508-6305

Price: 16,80 zł

Katowice 2017
ISSN 1898-1593
Editor: Wydawnictwo UŚ

„Wieki Stare i Nowe”. T. 12 (17)

ed. Agata Aleksandra Kluczek, ed. Dariusz Rolnik
Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 1899‑1556
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 16,80 zł

Katowice 2017
ISSN 1505-4195
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages