Discontinued

Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 2353-8562
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 22,00 zł

Katowice 2017
ISSN 0137-298X
Editor: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

"Polski atlas etnograficzny". Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze

Zygmunt Kłodnicki, Joanna Koźmińska, Agnieszka Pieńczak

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 27: Literatura rosyjska a kwestia żydowska

ed. Agnieszka Lenart, ed. Mirosława Michalska-Suchanek, ed. Beata Pawletko
Price: 58,80 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3274-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 0208-5038
Editor: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 19

ed. Paweł Grzywna, ed. Jan Iwanek, ed. Robert Radek
Price: 23,10 zł

Katowice 2017
ISSN 1895-3492
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 31,50 zł

Katowice 2017
ISSN 0137-706X
Editor: Wydawnictwo UŚ

"Przegląd Rusycystyczny" 2017, nr 3 (159)

ed. Joanna Darda-Gramatyka, ed. Piotr Fast, ed. Michał Głuszkowski, ed. Justyna Pisarska

Literatura polska w Chinach

Li Yinan, Li Yinan
Price: 22,00 zł

Katowice 2017
ISSN 0137-298X
Editor: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

Price: 25,20 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-63268-54-1
Editor: Wydawnictwo Gnome

Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 1898-2433
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 33,60 zł

Katowice 2017
ISSN 2084-0772
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages