„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy interdyscyplinarnej

red. Beata Dyrda, red. Ewa Syrek
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2014
ISSN: 
0137-706X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
376
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 20 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia matowa
Inne: 
bibliogr., tab., wykr., schem., fot., key words, summ., Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, czasopismo
Język: 
polski
39,90 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej (całość)

01 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy interdyscyplinarnej. Wprowadzenie w problematykę

02 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności...: Od potencjalności do transgresji historycznych – kreatywność na różnych poziomach

03 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy...: Uwarunkowania realizacji potencjału: od kreatywności do osiągnięć twórczych

04 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy...: Ekspresja somaestetyczna w aktualizacji potencjalności kreacyjnej dziecka

05 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy...: Wrażliwość, intensywność a potencjał rozwojowy osób wybitnie zdolnych

06 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy...: Psychologia mądrości – w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych

07 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy...: Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w szkołach w Bułgarii – kierunki zmian

08 W stronę...: Postawy twórcze versus odtwórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym i "ewolucja" tych postaw...

09 W stronę rozwoju ludzkich...: Tożsamość jako projekt refleksyjny a ambiwalencje jej statusu wobec matryc władzy dyscyplinującej

10 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności...: Makiawelizm, narcyzm, psychopatia: ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora

11 W stronę rozwoju ludzkich...: Między uspołecznieniem a indywidualizacją – w stronę rozwijania potencjału emocjonalnego w edukacji

12 W stronę rozwoju ludzkich...: Poczucie własnej skuteczności w rozwijaniu zdolności i uzdolnień uczniów w narracjach nauczycieli twórczości

13 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy interdyscyplinarnej: Nonkonformizm jako cecha osobowości Polaków trzech pokoleń

14 W stronę rozwoju...: Kto sięga po "katalizator" rozwoju? Otwartość na doświadczenie i kontrola wolicjonalna uczestników programu Erasmus

15 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy interdyscyplinarnej: Krajowe Ramy Kwalifikacji z perspektywy rozwoju człowieka

16 W stronę...: Wyczerpanie się potencjału państwa narodowego na rzecz potencjału mniejszości etniczno-regionalnych (przykład Górnego Śląska)

17 Przemoc wobec dzieci w Polsce. "Dwie strony medalu" – oficjalny zakaz a społeczna rzeczywistość

18 Wykształcenie matki jako czynnik różnicujący rodzicielskie strategie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci

19 Wokół zagadnienia refleksyjności w rozwoju człowieka dorosłego

20 Kreowanie edukacji globalnej (planetarnej): utopijna iluzja czy rzeczywistość?

21 Recenzje, komunikaty, polemiki