Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice

red. Danuta Ostaszewska, red. Joanna Przyklenk
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-8012-347-2
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
552
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 32 mm
Oprawa: 
broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 3266
Inne: 
bibliogr., kolorowe ilustr., fot., tab., schem., summ.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, wielotomowe
Język: 
angielski, polski, rosyjski
65,10 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice (całość)

01 Diskursiwnyje aspiekty mieżżanrowych swiaziej w ustnom obszczenii

02 Germanistyczna tekstologia kontrastywna a rodzaje tekstu

03 Gatunek literacki i granice. Rozważania pograniczne

04 Kontrastywność w badaniach tekstologicznych. Szanse i ograniczenia

05 Czy każda wypowiedź jest realizacją gatunku?

06 Granice gatunku wobec granic tekstu

07 O granicach i ich przekraczaniu — w tradycji i we współczesnej refleksji genologicznej

08 Gdy "między" jest w środku, czyli o przenikaniu się konwencji gatunkowych w konkretnych tekstach (na przykładzie przekazów prasowych)

09 Geografia w poezji, poezja w geografii — w wybranych utworach Wincentego Pola

10 Recenzja gry komputerowej — między techniką a kulturą

11 Coming out. Gatunek ponad granicami dyskursów

12 Między architekturą a twórczością literacką — wpływ profesji na kształt i zawartość treściową gatunku. Z badań nad "Gościńcem" Adama Jarzębskiego

13 Nie tylko "pomiędzy" słowem, obrazem i dźwiękiem - casus poezji newsów oraz poezji cybernetycznej

14 Przysłowia, aforyzmy, sentencje… Jeden gatunek czy różne gatunki?

15 Wspólnota śmiechu a tzw. suchar. Potoczne myślenie o gatunku

16 Funkcje gatunkowe "podróży" do Galicji w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej

17 "Pandora monarchów polskich" Aleksandra Obodzińskiego jako genologiczna hybryda (na tle tradycji gatunku)

18 Wokół Hauptowskiej wariancji

19 Romans barokowy — analiza dyskursologiczna wobec granic gatunku. Na przykładzie twórczości Hieronima Morsztyna

20 Wyznaczniki gatunkowe na przykładzie listu literackiego

21 Testament poetycki jako wtórny gatunek mowy

22 Formy (i dzisiejsze normy) poradnictwa prasowego — analiza genologiczna

23 Wykład, referat, odczyt, pogadanka, gawęda i ich pokrewieństwo gatunkowe

24 Gatunkowe komponenty lekcji szkolnej

25 Książka kucharska i przepis kulinarny — odmiany gatunkowe, warianty tekstu, adaptacje

26 Mariaż gatunków dziennikarskich i użytkowych oraz gry z konwencją gatunkową

27 Gatunek na granicy kultur — felieton (?) w prasie polonijnej w USA

28 Czy dziennikarze stosują alternacje i adaptacje, czy łamią kanony i mieszają wzorce? Gatunki prasowe w ujęciu kontrastywnym

29 Krytyka, wartościowanie, ocena — granice recenzji publicystycznej

30 Komentarz i jego warianty w dzisiejszej prasie codziennej

31 Oblicza recenzji drugiej połowy XIX wieku na przykładzie twórczości publicystycznej Henryka Sienkiewicza

32 Problem kształtowania się gatunku a stabilizacja jego nazwy — na przykładzie wiadomości prasowej

33 Adaptacje gatunków w komentarzu prasowym

34 Telewizyjna transmisja sportowa jako kolekcja gatunków

35 Telewizja śniadaniowa gatunkiem ponad narodami? Analiza porównawcza dwóch europejskich wydań programu

36 "Informacja" jako gatunek mowy a genologiczny status informacji dziennikarskiej

37 Rozwój technologiczny i przeobrażenia kulturowe przełomu XX i XXI wieku a transmisje i relacje sportowe

38 Hybrydyczność reportażu sportowego (na przykładzie Bohdana Tomaszewskiego "Halo, halo, tu mikrofony Polskiego Radia w Melbourne")

39 Magazyn telewizyjny jako gatunek w formie kolekcji

40 Blog muzyczny w otwartych granicach genologicznych przemian — status nadawcy

41 Internetowe gatunki dziennikarskie. Tradycyjne gatunki prasowe w cyfrowej formie, synkretyzm gatunkowy czy nowe wyzwania genologiczne?

42 Pogranicza reportażu — dawne i nowe

43 Selected Genre Characteristics of Online Chats

44 Relacje i transgresje w obszarze pola gatunkowego portalu motoryzacyjnego

45 "Artykuł multimedialny" na stronach internetowych TVN24 — współistnienie gatunków

46 Odmiany tekstowych realizacji na podstawie łukowskich "środkujących zeznań" z początku XIX wieku

47 Złożoność gatunkowa projektu budowlanego

48 Cechy gatunkowe przemówienia obrończego w polskim postępowaniu karnym

49 "Raport w formie pamiętnika". Kontekstowe uwarunkowania wspomnień Juliana Łukaszewskiego

50 Rozmowa handlowa jako gatunek mowy

51 O wszechobecności negocjacji — granice dyskursu handlowego

52 Moduł dobijania targu na targu konnym — zapis ginących zwyczajów handlowych

53 Adaptacje gatunkowe w tekstach współczesnej drogi krzyżowej

54 Nekrologi dźwignią (auto)reklamy — o hybrydach gatunkowych na przykładzie nekrologów w języku polskim i niemieckim

55 Neurobiologiczne uwarunkowania tekstu — formy i gatunki wypowiedzi w afazji