„Chowanna” 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego

red. Ewa Syrek, red. Alicja Żywczok
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2016
ISSN: 
0137-706X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
372
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 19 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia matowa
Inne: 
bibliogr., schem., tab., kolorowe fot., ilustr., wykr., summ., key words, Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, tradycyjna papierowa, czasopismo
Język: 
angielski, czeski, polski
37,80 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Chowanna” 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego (całość)

01 Jubileusz czterdziestolecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1976–2016). Rodowód – instytucjonalizacja – rozwój – zamierzenia

02 Część monograficzna. Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego: Wstęp

03 Część monograficzna. Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego: Moralne i edukacyjne konsekwencje intelektualizmu etycznego

04 Część monograficzna. Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego: Etyka i kształcenie. O integralności doświadczenia pedagogicznego

05 Część monograficzna. Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego: Etyczne dylematy związane ze zmianą dotyczącą postrzegania ról płc

06 Część monograficzna. Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego: Edukacyjne przygotowanie do etycznego działania na rzecz zrównoważ

07 Część monograficzna. Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego: Etyka pedagogiczna podstawą edukacji włączającej. Studium przypadk

08 Część monograficzna. Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego: Preferencje aksjologiczne studentów pedagogiki

09 Część monograficzna. Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego: Ściąganie w szkole – pomiędzy etyką a społeczną normą

10 Kategoria duchowości w pedagogice kontemplatywnej

11 W poszukiwaniu wiedzy przy stole, na stole, a może pod stołem – konteksty andragogiczne

12 Percepcja wsparcia społecznego pacjentów z zaburzeniami odżywiania w perspektywie pacjentów, ich rodziców i przyjaciół

13 Skłonność do moralnego dystansowania się studentów a ich intencje nieuczciwego zachowania się i reakcji na nieuczciwość akademicką innych

14 Specifika institucionálního zacházení s mladými dospělými v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody

15 Sens życia jako wyznacznik zdrowia oraz kategoria badawcza w obszarze nauk społecznych

16 Sources of Knowledge about Parenting and Causes of Lack Thereof at the Birth of a First Child from Parents' Perspective

17 Recenzje, komunikaty, polemiki; Kronika