Wartości w muzyce. T. 3: Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce

red. Jadwiga Uchyła-Zroski
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2010
ISBN: 
978-83-226-1939-1
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
316
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 0 mm
Typ oprawy: 
broszurowa ze skrzydełkami, klejona
Oprawa: 
folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 2786
Inne: 
nuty, tab., wklejka, fot., ilustr. summ., rés.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, wielotomowe
Język: 
polski
39,90 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

(całość) Wartości w muzyce. T. 3: Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce

01 Muzyka jako dialog ducha ze zmysłowością

02 Opera Cleofide (1731) Johanna Adolfa Hassego źródłem refleksji naukowej i badawczej

03 Funkcja i znaczenie ikonograficznego motywu wiolonczeli w kulturze Złotego Wieku na podstawie badań malarstwa holenderskiego XVII wieku

04 Działalność polskich artystów w upowszechnianiu edukacji i kultury polskiej we Włoszech na przełomie XX-XXI wieku

05 Nowość i jej wartość w muzyce, czyli podążając tropem Dahlhausa

06 Dzieło i odbiorca w teoretycznej myśli muzycznej Krzysztofa Pendereckiego

07 Wartości kulturowe w aspekcie rozwoju i przemian budownictwa organowego Śląska Cieszyńskiego

08 Jerzy Drozd — folklorysta cieszyński

09 Zapomniane pieśni solowe Jana Sztwiertni

10 Elementy problematyki związanej z archiwizacją i transkrypcją zebranego materiału muzycznego

11 Wybrane techniki wykonawcze w muzyce fletowej XX wieku

12 Wybrane aspekty wykonawcze i interpretacyjne w wiolinistyce jazzowej i klasycznej

13 Etiuda jako istotna forma w nauczaniu gry na fortepianie

14 Gra zespołowa oraz czytanie nut a’vista w procesie kształcenia studentów

15 Ekspresja — wynik współdziałania różnych elementów dzieła muzycznego, Analiza wybranych środków wyrazu artystycznego na podstawie autorskiego cyklu utworów pt Reflections

16 Nauczyciel akademicki i dyrygent jako badacz zagadnienia prozodii — istotnego elementu kształtowania ekspresji dzieła

17 Komunikacja werbalna i niewerbalna między dyrygentem a chórem, Wybrane zagadnienia

18 Literatura chóralna jako czynnik pogłębiający świadomość muzyczną chórzysty w zespole amatorskim

19 Sztuka w edukacji jako estetyczny nurt wychowania

20 Aksjologiczny wymiar edukacji kulturalnej

21 Powinowactwo sztuk w przestrzeni edukacji artystycznej

22 Edukacja plastyczna dzieci i studentów

23 Nauczyciel muzyki jako artysta, dydaktyk i społecznik

24 Muzyka jako wartość osobista i społeczna

25 Wprowadzanie dziecka w świat wartości (nie tylko muzycznych) a przygotowanie zawodowe nauczyciela

26 Postawy rodzicielskie a osiągnięcia muzyczne uczniów

27 Muzykoterapia a biocybernetyka