„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2016. T. 7. Cz. 1: Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

red. Bożena Tokarz
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2016
ISSN: 
1899-9417
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
422
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 23 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Inne: 
bibliogr., noty o autorach, indeks autorów, indeks tłumaczy, abstracts, key words, summ., rez., saž., res., pov.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, czasopismo
Język: 
chorwacki, polski, słowacki, słoweński
29,40 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2016. T. 7. Cz. 1 (całość)

01 Poza granicami schematów. Kilka uwag o polskiej refleksji nad przekładem

02 Med medkulturnostjo v prevodni praksi in „medkulturnostjo“ v prevodoslovju / Międzykulturowość w praktyce przekładowej a „międzykulturowość” w translatologii (tłum. Anna Muszyńska Vizintin)

03 Koncepcja przekładu L’ubomíra Feldka w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczej

04 Básnický preklad na Slovensku po roku 1945 / Przekład poezji w Słowacji po roku 1945 (tłum. Marta Buczek)

05 (Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta: pjesnik Zdravko Malić / (Samo)poznanie poprzez Innego i obca kultura jako źródło własnej tożsamości: poeta Zdra

06 I. Prijatelj in A. Nowaczyński: informativno-korektivna funkcija prevoda (Wildovi aforizmi prek poljščine v slovenščino) / I. Prijatelj i A. Nowaczyński: informacyjno-korekcyjna funkcja przekładu (

07 „Zbiór ten nie zostanie bezużytecznym w księgarstwie ciężarem”, czyli Narodowe pieśni serbskie wybrane i przełożone przez Romana Zmorskiego

08 Wojna, nacjonalizm chorwacki, seks i przekleństwa — czyli jak przetłumaczono książki Vedrany Rudan?

09 Danuty Abrahamowicz szkoła przekładu

10 Obraz literatury polskiej na Słowacji w tłumaczeniach Jozefa Marušiaka

11 Historia Słowenii oczami Polaka. O przekładach literatury słoweńskiej Joanny Pomorskiej

12 Problemi interpretacije i prevođenja stare književnosti. Nekoliko pitanja, primjedbi i propozicija / Problemy interpretacji oraz tłumaczenia literatury dawnej. Kilka uwag, kwestii i propozycji

13 Toneta Pretnarja prevod sonetov Jana Nepomucena Kamińskega / Sonety Jana Nepomucena Kamińskiego w przekładzie Tonego Pretnara (tłum. Joanna Cieślar, Monika Gawlak i Weronika Woźnicka)

14 Medkulturnost v romanu Maje Haderlap Engel des Vergessens / Angel pozabe in strategija prevoda v slovenščino / Międzykulturowość w powieści Mai Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe i strate

15 Niemieckie composita jako jednostki słowotwórcze nacechowane kulturowo w przekładzie na język polski

16 Polskie przekłady zbioru Priče iz davnine Ivany Brlić-Mažuranić

17 Chorvátska literatúra pre deti a mládež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Literatura chorwacka dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowania słowackich tłumaczy (tłum. Marta Buczek)