Studia Etnologiczne i Antropologiczne

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” ukazują się od 1997 roku. Czasopismo jest rocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Śląski. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” stwarzają przedstawicielom wielu dyscyplin, w tym przede wszystkim etnologom, antropologom i folklorystom, możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań. Mimo szerokiej formuły, każdy z wydanych dotąd tomów dotyczy węższej problematyki określonej w tytule danego numeru.