Studia Etnologiczne i Antropologiczne

Informacje: 
Tekst powinien liczyć nie więcej niż 12 stron (w tym bibliografia) wydruku formatu A4, wyjustowanego, czcionka 12 pkt, Times New Roman, odstępy między wierszami (interlinia) - 1,5, marginesy standardowe. Przypisy dolne: czcionka 10 pkt, Times New Roman, każdorazowo zakończone kropką. Wykresy, tabele powinny być opatrzone tytułem i źródłem. W przypadku wykorzystania źródeł ikonograficznych należy dołączyć informację o posiadaniu praw autorskich. Nagłówek i tytuł artykułu powinnny być umieszczone w lewym górnym rogu pierwszej strony i zapisane według następującego wzoru:
 
MAGDALENA SZALBOT
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie
Uniwersytet Śląski w Katowicach