„Forum Lingwistyczne” 2019, nr 6

red. Joanna Przyklenk, red. Mirosława Siuciak
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2019
ISSN: 
2450-2758
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Liczba stron: 
210
Inne: 
noty o autorach
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-czasopismo
Język: 
polski
0,00 zł

Opis

Wersja on-line

Egzemplarz bezpłatny (PDF)

 

Od Redakcji (PDF)

 

Gerd Hentschel, István Fekete, Jolanta Tambor: Głos w sprawie aktualnego stanu użycia zapożyczeń niemieckich we współczesnym etnolekcie śląskim i postaw językowych jego użytkowników (raport wstępny z projektu badawczego) (PDF)

 

Tadeusz Lewaszkiewicz: Z badań nad językiem piśmiennictwa nowogródzkiego z okresu międzywojennego Elementy północnokresowe w języku Józefa Żmigrodzkiego (PDF)

 

Wioletta Wilczek: Wątki patriotyczne dotyczące wychowania rodzinnego w prasie górnośląskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie wybranych czasopism) (PDF)

 

Jolanta Klimek-Grądzka: Siedemnastowieczna polszczyzna kijowska w panegirykach Stefana Jaworskiego (PDF)

 

Agata Haas: O leksyce i frazeologii. Dyszkursu o grzechách szostego przykazánia Bożego… Adama Gdacjusza (PDF)

 

Katarzyna Konczewska: O języku Akt Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego (PDF)

 

Goranka Blagus Bartolec: Past Participles in Multiword Units in Croatian (PDF)

 

Alina Kowalska: The Social Differentiation of the Polish Language of the Upper Silesia in the Second Half of the 19th Century (PDF)

 

Irmina Kotlarska: Jak analizować podręczniki do nauki języków obcych? Garść uwag po lekturze książki Karen Risager Representations of the World in Language Textbooks (Bristol 2018, 252 s.) (PDF)

 

Kinga Wąsińska: Językoznawstwo korpusowe – próba oceny nowych narzędzi badawczych na podstawie książki Corpus Linguistic for Grammar. A Guide for Research Christiana Jonesa i Daniela Wallera (London–New York 2015, 201 s.) (PDF)

 

Bernadetta Ciesek-Ślizowska: Język – kultura – człowiek. Wokół książki Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia pod redakcją Waldemara Czachura (Warszawa 2017, 338 s.) (PDF)

 

Sandra Levey, Joseph Agius: Humour Processing. The Factors that Play a Role in Understanding Humour (PDF)

 

Mirosława Siuciak: Dzieje Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej (PDF)

 

Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal” (Katowice, 14–15 marca 2018) (PDF)

 

Karolina Lisczyk, Marcin Maciołek: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tradycja w języku – język w tradycji” (Katowice, 14 maja 2018) (PDF)

 

Mariola Gawrońska, Jadwiga Maksym-Kaczmarek, Ewelina Niemiec, Magdalena Paprotny-Lech: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne” (Katowice, 8‒9 czerwca 2018) (PDF)

 

Joanna Sobczykowa: Ze slawistycznego Belgradu (PDF)

 

Małgorzata Grzonka, Katarzyna Romaniuk: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja III” (Katowice, 31 sierpnia – 1 września 2018) (PDF)

 

Dorota Hamerlok: Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (Katowice, 7 listopada 2018) (PDF)