Przestrzenie kultury i literatury. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej

red. Elżbieta Gondek, red. Irena Socha, współudz. Barbara Pytlos
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2012
ISBN: 
978-83-226-2007-6
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
dostępny (wersja papierowa)
Liczba stron: 
568
Wymiary: 
168 mm × 240 mm × 39 mm
Oprawa: 
twarda, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
2894
Inne: 
bibliogr., wklejka, fot., indeks nazw osobowych, tab., wykr., aneks
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, księga pamiątkowa
Język: 
polski
60,90 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Przestrzenie kultury i literatury. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej (całość)

01 Krystyno nasza; Wykaz publikacji Profesor Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz (1965–2009)

02 "Kochać, śpiewać i nie troskać się wcale"… Franciszkańskie refleksje Józefa Bohdana Zaleskiego

03 Sienkiewicz – Wyspiański

04 O "Sonetach sycylijskich" Jarosława Iwaszkiewicza

05 Szaleństwo patrioty. O wierszu ["Po huraganach szarż"] Zdzisława Stroińskiego

06 Po śladach Urszulki

07 Uczeń i mistrz. O listach Jana Szczepańskiego do Juliana Przybosia

08 O "barankach", "owieczkach" i "Baranku Bożym" w wybranych wierszach ks. Jana Twardowskiego

09 Bóg źródłem autonomii rzeczy ziemskich (rerum terrenarum autonomia – GS 36,1)

10 Szkic o problematyce alpejskiej w literaturze polskiej XIX wieku

11 Postać Jana Krzeptowskiego Sabały w literaturze polskiej (do drugiej wojny światowej)

12 Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy) "Wędrówka na górę czarów"

13 Conrad w Zakopanem

14 Antyk i współczesność. Wokół problemu prowincji i metropolii

15 Do dziejów księgozbiorów rodziny Daniłowiczów. Inwentarz Jana Aleksandra Daniłowicza, starościca czerwonogrodzkiego z 1658 roku

16 Uczeni, poeci i inni – bibliotekarze dworscy na ziemiach niemieckich w latach 1789–1871

17 "Idzie lud jakby obłok barwny blaskiem słońca"

18 Uwagi na temat początków recepcji Josepha von Eichendorffa w Polsce

19 Mistyka gwiazd w poemacie Norberta Bonczyka

20 O modernistycznych lirykach Józefa Lebiedzika (1884–1928)

21 Literatura polska w pracach tajnych organizacji samokształceniowych młodzieży cieszyńskiej (1842–1920)

22 Matka Polka – nauczycielka w "szkole domowej" na XIX-wiecznym Górnym Śląsku

23 Górnośląska tradycja teatralna

24 "Karpaccy górale" Józefa Korzeniowskiego w repertuarze śląskich teatrów amatorskich (do roku 1939)

25 "Książka naiwna"…, czyli o warsztacie pracy Alfreda Jesionowskiego

26 Biblioteki ruchome okresu międzywojennego w Polsce (rozważania wstępne)

27 Walka o "prawdziwą" kulturę. Instytucje niezależnego życia kulturalnego województwa katowickiego w latach 1976–1990...

28 Rola książki w dialogu kultur. Rozważania nad śląską książką literacko-historyczną na przykładzie kolekcji Gabinetu Książki i Prasy Polskiej w Niemczech...

29 Muzeum Prasy i Drukarstwa Śląskiego im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie

30 O wychowaniu regionalnym w szkołach śląskich (stan i potrzeby)

31 "Bajeczki" Józefa Ignacego Kraszewskiego (okoliczności pierwszego wydania)

32 Kleks, Lamberto, Gryms… Minikorowód dziwnych panów w literaturze dziecięcej

33 Joanny Kulmowej autoportret liryczny

34 Fantastyka baśniowa w procesie literackiej inicjacji dziecka oraz jako przedmiot szkolnej edukacji polonistycznej

35 Twórczość Zofii Kossak w szkole

36 Dziecko w relacji intersubiektywności – hermeneutyczne odkrywanie znaczeń literackich w edukacji

37 Z dziejów bibliotek publicznych dla dzieci we Francji – "L'Heure Joyeuse" w Paryżu (1924–1939)

38 Z problemów edytorstwa staropolskiej korespondencji

39 Wydawnicze losy drukowanej spuścizny Józefa Wereszczyńskiego

40 Wilamowice i wilamowiczanie w dziełach ks. Franciszka Augustina "Jahrbuch oder Zusammenstellung geschichtlicher Tatsachen..."

41 Per errores ad verum. O korzystaniu z błędów w pracy historyka języka

42 Z raptularza medioznawcy