„Chowanna” 2012. R. 55 (68). T. 1 (38): Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne

red. Anna Nowak
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2012
ISSN: 
0137-706X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
292
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 16 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Inne: 
bibliogr., tab., wykr., abstracts, key words
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, czasopismo
Język: 
polski
31,50 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Chowanna” 2012. R. 55 (68). T. 1 (38): Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne (całość)

01 Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego

02 Znaczenie wykształcenia w wymiarze indywidualnego i globalnego rozwoju społecznego. Polska a Współczynnik Rozwoju Społecznego — Human Development Index. (HDI)

03 Uwierzyć w siebie. Wyrównywanie szans dzieci zagrożonych marginalizacją

04 Edukacyjno-pedagogiczne konteksty społecznego wymiaru choroby

05 Efekt skupienia. W jaki sposób światła zasada przyczynia się do edukacyjnego wykluczenia

06 Dystans społeczny wobec osób z upośledzeniem umysłowym jako czynnik determinujący ich marginalizację

07 Uwarunkowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym rynku pracy

08 Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie

09 Sytuacja szkolna nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Analiza jakościowa

10 Teoria empowerment, krytyczna teoria rasowa, latynoska krytyczna teoria rasowa i teoria LGBT jako odpowiedź na ryzyko marginalizacji społecznej

11 Edukacja jako proces warunkujący wyjście z marginalizacji — prawda czy fałsz? Na przykładzie migracji zarobkowych

12 "Paradoks edukacyjny" — uczniowie zdolni z grupy wysokiego ryzyka

13 Szanse edukacyjne dziecka wiejskiego. Stan, uwarunkowania i perspektywy

14 "Uczestnictwo dzieci" — idea i jej znaczenie w przełamywaniu wykluczenia społecznego dzieci

15 Edukacja rodziców jako sposób zapobiegania wykluczaniu dziecka ze środowiska rówieśników

16 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów przez wzmacnianie ich reziliencji

17 Refleksja nad wybranymi uwarunkowaniami marginalizacji roli współczesnego nauczyciela

18 Korekcja doświadczeń urazowych będących źródłem zachowań destrukcyjnych jako element inkluzji społecznej

19 Formy wsparcia i pomocy edukacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Niemczech

20 Edukacja teatralna — czyli o profilaktycznym wymiarze sztuki wobec współczesnych niepokojów

21 Idea afirmacji życia w systemie pedagogicznym Bronisława Ferdynanda Trentowskiego

22 Recenzje