Scripta Classica

Kontakt: 

Katedra Filologii Klasycznej UŚ

Plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 117

anna.kucz@us.edu.pl

Tel.: 510 037 187