„Chowanna” 2013. R. 56(70). T. 2 (41): Nauczyciel we współczesnej kulturze

red. Beata Pituła
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2013
ISSN: 
0137-706X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
392
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 23 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Inne: 
bibliogr., wykr., tab., schem., abstracts, key words
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, czasopismo
Język: 
angielski, polski
37,80 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Chowanna” 2013. R. 56(70). T. 2 (41): Nauczyciel we współczesnej kulturze (całość)

01 Nauczyciel we współczesnej kulturze medialnej

02 Rozwijanie kapitału społecznego jako zadanie nauczycieli

03 Dwa psy, czyli o estetykach obecności w kulturze wobec wyzwań edukacji

04 Pomiędzy zmieniającym a byciem zmienianym. Zmiana jako element zawodowego funkcjonowania nauczyciela

05 Współczesne (mega)trendy edukacji muzycznej a sytuacja polskiego nauczyciela

06 Edukacja kulturalna a edukacja przez plastykę

07 Kompetencje artystyczno-wartościujące nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w kontekście edukacji kulturalnej i procesu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym

08 Kulturowe wyznaczniki socjalizacji adolescentów. Nauczyciel wobec wyzwań współczesności

09 Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły

10 Jak mogą się odnaleźć? Nauczyciel i uczeń w kulturze popularnej

11 Tabu seksualne w rodzinie i szkole. W poszukiwaniu (nie)obecnych kategorii

12 Narracje towarzyszące — interpretujące oraz wychowawcze w procesie biblioterapeutycznym

13 O potrzebie ustanowienia sieci współdziałania pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym nauczycielek (analiza przy użyciu kategorii czasu)

14 The role of qualifications and competences in initial and further education

15 Nauczyciel przedszkola w społeczeństwie wielokulturowym

16 Oswajanie z tekstami kultury w przygotowaniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej — na przykładzie form teatralnych

17 Nauczyciel a ochrona praw dziecka

18 Wokół roli nauczyciela w kulturze — nauczycielskie interpretacje

19 Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami zdolnymi — wybrane wyniki badań empirycznych nad edukacyjnym wspieraniem rozwoju uczniów zdolnych

20 Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swoim przygotowaniu do pracy z uczniem niepełnosprawnym w kontekście przemian pierwszej dekady XXI wieku

21 Nauczyciele i edukacja międzykulturowa

22 Społeczno-kulturowy wymiar doświadczeń kobiet będących nauczycielami akademickimi — refleksje z badań

23 Wybrane podręczniki dla klas pierwszych edukacji zintegrowanej — analiza metodą wizualno-werbalną Günthera Kressa oraz Theo van Leeuwena

24 Intercultural communication through drama in the language classroom — teachers’ perspective

25 Rola szkół artystycznych w kształtowaniu środowiska kulturowego Bytomia

26 Pomiędzy wyobcowaniem a partycypacją — nauczyciele wobec wartościowania atrybutów kultury postmodernistycznej

27 Recenzje i sprawozdania