Cieszyński Almanach Pedagogiczny. T. 2: Teoria i praktyka pedagogiczna w refleksji naukowej i praktycznej

red. Urszula Szuścik
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2013
ISSN: 
2300-3006
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
dostępny (wersja papierowa)
Liczba stron: 
240
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 14 mm
Oprawa: 
broszurowa, skrzydełka, klejona, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 3084
Inne: 
noty o Autorach, indeks osobowy, tab., wykr., kolorowe ilustr., summ., Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
polski
29,40 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 2: Teoria i praktyka pedagogiczna w refleksji naukowej i praktycznej (całość)

01 Rola edukacji w tworzeniu kapitału ludzkiego

02 Model współczesnego nauczyciela

03 Wychowanie prozdrowotne w instytucjach przedszkolnych opartych na metodzie Sebastiana Kneippa

04 Radość i sens interpersonalnego współbycia w przestrzeniach szkoły i przedszkola. Progres i postęp

05 Dziecko jako niewidoczny odbiorca programów telewizyjnych

06 Działania przygotowawcze nauczycieli i uczniów w kontekście integralnej edukacji

07 Zygmunt Lis jednym z głównych twórców koncepcji programowej dla kierunku wychowanie plastyczne w Cieszynie

08 Janusz Korczak postrzegany współcześnie (w świetle badań ankietowych)

09 Między tradycją a współczesnością. Kilka uwag o niektórych perspektywach dydaktyki artystycznej

10 Pomiędzy edukacją a resocjalizacją - ontologiczny drogowskaz demarginalizacji

11 Analfabetyzm dorosłych jako jeden z czynników wykluczenia społecznego

12 Wysoka jakość kształcenia kluczowym wyzwaniem systemu edukacji

13 System pedagogiczny Japonii w aspekcie katastrof naturalnych o podłożu geologicznym

14 Nierówny dostęp do edukacji wczesnoszkolnej ze względu na płeć w Islamskiej Republice Pakistanu

15 Nowości, recenzje i omówienia; Kronika