„Logopedia Silesiana” 2014. T. 3

red. Olga Przybyla
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2014
ISSN: 
2300-5246
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
300
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 17 mm
Oprawa: 
broszurowa, skrzydełka, zakładka, klejona, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 3180
Inne: 
noty o Autorach, abstracts, key words, kolorowe wykr., schem., tab., ilustr., fot., wkładka
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
angielski, polski
37,80 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Logopedia Silesiana”. T. 3 (całość)

01 Effects of speaker gender and child age on the prosody of parentese: cross-linguistic evidence

02 Metalinguistic awareness of homonymy in children with cleft lip and palate: a pilot study

03 Podejście pozytywne w diagnozie logopedycznej – problem metatezy

04 Fonem jako prototyp i kategoria radialna. Koncepcja kognitywna

05 Rola podniebienia miękkiego w procesie rozwoju techniki wokalnej

06 Zaburzenia językowe w chorobach neurodegeneracyjnych – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne

07 Zespół zamknięcia w diagnozie i terapii logopedycznej

08 Aspekty diagnozy i terapii zaburzeń połykania w schorzeniach pozapiramidowych na przykładzie choroby Parkinsona

09 Neuropsychologiczne uwarunkowania zespołu Downa

10 Uwarunkowania wypowiedzi emocjonalnych osób w normie biologicznej i osób z zaburzeniami mowy

11 "Siedzieć jak na tureckim kazaniu", czyli o trudnym języku kazań

12 Zaburzenia dyzartryczne w ocenie własnej osób z mózgowym porażeniem dziecięcym

13 Zaburzenia neurologopedyczne i neurorozwojowe w dyskraniach syndromicznych na przykładzie zespołu Aperta. Przegląd literatury i opis trzech przypadków

14 Zaburzenia czynności językowych w przypadku uszkodzeń prawopółkulowych na przykładzie pacjentów po udarach niedokrwiennych

15 Muzyka i muzykowanie w pokonywaniu trudności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą autyzmu

16 Alalia prolongata czy oligofazja? Problemy diagnozy logopedycznej

17 Terapia dziecka z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem – studium przypadku

18 Wstępne podsumowanie badań zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym z dysfunkcją fazy połykania i oddychania

19 Warunki anatomiczno-czynnościowe narządów mowy studentów wyższych szkół teatralnych

20 Materiały, pomoce, sprawozdania