„Chowanna” 2014. T. 1 (42): Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej i społecznej

red. Ewa Syrek, red. Ewa Wysocka
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2014
ISSN: 
0137-706X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
376
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 19 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia matowa
Inne: 
bibliogr., schem., wykr., tab., key words, summ., Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, czasopismo
Język: 
angielski, polski
39,90 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Chowanna” 2014. T. 1 (42): Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej i społecznej (całość)

01 Jakość...: Wstęp. Młodzież jako pokolenie "wielkich nadziei" i "wielkich rozczarowań"; Jakość życia jako kategoria pedagogiczna...

02 Jakość życia...: Strategie radzenia sobie gimnazjalistów w sytuacji konfliktu społecznego w kontekście modelującego wpływu rodziców

03 Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej...: Kto mi związał ręce, czyli sztuka teatru jako wehikuł poznania

04 Jakość życia młodego pokolenia...: Preferencje muzyczne a właściwości psychiczne młodzieży w świetle wybranych badań empirycznych

05 Jakość...: Subiektywna satysfakcja z życia we wspólnocie oraz poczucie bezpieczeństwa w perspektywie różnic adaptacyjnych współczesnej...

06 Jakość...: Obraz świata i własnego życia młodego pokolenia – reprezentantów subkultury hip-hopowej i młodzieży niezrzeszonej...

07 Jakość...: Socjodemograficzne i psychospołeczne korelaty korzystania z telefonu komórkowego i jego problematycznego używania

08 Jakość...: W sieci uzależnienia. Polska adaptacja Skali Uzależnienia od Facebooka (the Bergen Facebook Addiction Scale) C.S. Andreassen...

09 Jakość życia młodego pokolenia...: Udział w działaniach animacyjnych jako element budowania poczucia sprawstwa wśród młodzieży

10 Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej...: Współpraca rodziców i nauczycieli w kontekście jakości życia dzieci ...

11 Jakość życia młodego pokolenia...: Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży w stanie śpiączki – oddziaływania psychopedagogiczne

12 Jakość...: Jakość życia jako kategoria pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna – doświadczanie życia przez młode pokolenie...

13 Comparison of attitudes towards stuttering among Polish and English university students

14 Inni jako czynnik rozwoju ludzkich potencjalności – interakcje nauczycieli a rozwój wiedzy i profesjonalnych umiejętności

15 Ekshibicjonizm społeczny w przestrzeni wirtualnej – rozważania społeczno-pedagogiczne

16 Poczucie osamotnienia a jakość życia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

17 Recenzje, komunikaty, polemiki