Jarosław Zagrodnik

Jarosław Zagrodnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UŚ, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny. Zajmuje się problematyką uprawnień pokrzywdzonego, działalnością procesową obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbowym, zagadnieniami systemowymi dotyczącymi przebiegu postępowania karnego w stadium przygotowawczym i jurysdykcyjnym, zagadnieniami z zakresu materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego, a także kwestią odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz międzynarodowej współpracy w sprawach karnych; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji o charakterze naukowym i dydaktycznym, głównie z dziedzin prawa karnego procesowego i prawa karnego skarbowego.