Renata Makarska

Renata Makarska, kieruje Zakładem Polonistyki na Wydziale Translatoryki, Lingwistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji (Germersheim). Tłumaczka literatury niemieckiej na język polski.

 

Zainteresowania naukowe: literatura postmigracyjna, (nowe) mniejszości w Europie Środkowo-Wschodniej, transkulturowość, przekład.

 

Wybrane publikacje: Der Raum und seine Texte. Konzeptualisierungen der Hucul’ščyna in der mitteleuropaischen Literatur des 20. Jahrhunderts (Frankfurt am Main–New York 2010, Przestrzeń i jej teksty. Konceptualizacje Huculszczyzny w literaturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku).

[10.02.2014] [R]