Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku

red. Przemysław Czapliński, red. Renata Makarska, red. Marta Tomczok
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2013
ISBN: 
978-83-226-2210-0
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
416
Wymiary: 
240 mm × 147 mm × 25 mm
Oprawa: 
broszurowa, skrzydełka, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 3100
Inne: 
bibliogr., indeks nazw osobowych, noty o Autorach, summ., Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa
Język: 
polski
48,30 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku (całość)

01 Polska emigracja pojałtańska a migracja lat osiemdziesiątych. Rozważania terminologiczne

02 Przeszłość nieprzechodnia? Emigracja literacka lat osiemdziesiątych a pamięć kolektywna

03 Problem autobiograficzności w prozie polskojęzycznej z Niemiec po roku 1989. Uwagi teoretyczne i praktyczne sugestie

04 Topografia (e)migracji lat osiemdziesiątych XX wieku. Granice i obozy dla migrantów

05 Emigracja jako trauma ucieczki. Zachodnioberlińskie spojrzenie Christiana Skrzyposzka na drugą stronę muru

06 My i oni, czyli o (nie)możliwości zostania "tubylcem". Metaliterackie pomysły J. Rudnickiego oraz Z. Kruszyńskiego na opowieść o ostatniej fali polskiej emigracji do Europy Zachodniej

07 Czy można wyemigrować z Mazur? O prozie Artura Beckera

08 Emigracja jako kastracja – twórczość Leszka Oświęcimskiego, Krzysztofa Niewrzędy, Wojciecha Stamma, Dariusza Muszera i Janusza Rudnickiego

09 Smak obczyzny. O poetyce pamięci w liryce Adama Zagajewskiego

10 Między językami i kulturami. Odrzucenie i zmiana języka oraz wielojęzyczność pisarzy polskiego pochodzenia a przełom 1989/1990

11 Polsko-niemiecka edycja literacka pisma "WIR" w Berlinie połowy lat dziewięćdziesiątych

12 "W szpagacie". Pisarz między Polską a Niemcami

13 Migrowanie po sąsiedzku. O prozie Krzysztofa Niewrzędy

14 "Postanowiłem wrócić na dwór cesarza". Zbigniew Herbert pomiędzy "tam" i "tu"

15 "Kontury" przeszłości – literatura pisana po polsku w Izraelu

16 Literatura emigracyjna lat osiemdziesiątych. Perspektywa amerykańska: Głowacki i inni

17 Ameryka Janusza Głowackiego. Destrukcja mitu

18 Emigranctwo i nomadyzm w "Niebieskiej menażerii" Izabeli Filipiak

19 Doświadczenie (e)migracji, (e)migracja doświadczeń. O prozie Nataszy Goerke

20 Ironia, groteska i surrealizm, czyli języki uniwersalne – przykład Nataszy Goerke

21 Podróż, obcość, powrót do domu: conditio podmiotu lirycznego w wierszach Adama Zagajewskiego

22 Bibliografia