Alicja Barć

Alicja Barć, doktor nauk biologicznych, adiunkt w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Jest członkiem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Oddziału Śląskiego PAN, ponadto współpracuje z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jest specjalistką w zakresie geobotaniki i ochrony przyrody.

Jej badania dotyczą głównie stanu zachowania i przemian szaty roślinnej Beskidu Małego pod wpływem zarówno czynników naturalnych, jak i działalności człowieka.

Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych i popularno-naukowych.

Wybrane publikacje:

Jodła pospolita Abies alba Mill. w lasach Beskidu Małego (Wyd. Sorus, Poznań 2012). [31.07.2014]