Jolanta Skutnik

Jolanta Skutnik – dr nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Od 2012 roku Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na WEiNoE. Specjalizuje się w problematyce edukacji kulturalnej, edukacji muzealnej, animacji społeczno-kulturalnej oraz mediacji kulturalnej i artystycznej. Autorka i współautorka artykułów, monografii autorskiej i prac zbiorowych, w tym: Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji (Katowice 2008); Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej. Red. K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik (Toruń 2008); Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń. Red. M. Szeląg, J. Skutnik (Poznań 2010). [11.12.12]