Andrzej Pastwa

Andrzej Pastwa, University of Silesia in Katowice, Poland, andrzej.pastwa@us.edu.pl

 

Andrzej Pastwa (born 1960), Dr. iur. can. habil., Head of Department of Canon Law and Ecumenical Theology at the Faculty of Theology at the University of Silesia, and a judge at the Metropolitan Ecclesiastical Court in Katowice. He is a member of Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Consociatio Iuris Canonici Polonorum, as well as Commission for Polish-Czech and Polish-Slovak Relations of the Polish Academy of Sciences. He has published numerous papers on canon law, especially marriage law, most recently: Il bene dei coniugi. L’identificazione dell’elemento ad validitatem nella giurisprudenza della Rota Romana, [Biblioteca Teologica, Sezione Canonistica, 7], Eupress FTLEdizioni Cantagalli, Lugano–Siena 2018. He is the editor-in-chief of the English-language academic journals: Ecumeny and Law and Philosophy and Canon Law

 

Andrzej Pastwa (ur. 1960), Dr. iur. can. habil., kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, sędzia Sądu Metropolitalnego w Katowicach. Jest członkiem Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk. Opublikował liczne teksty z prawa kanonicznego, szczególnie z prawa małżeńskiego, ostatnio: Il bene dei coniugi. L’identificazione dell’elemento ad validitatem nella giurisprudenza della Rota Romana, [Biblioteca Teologica, Sezione Canonistica, 7], Eupress FTLEdizioni Cantagalli, Lugano–Siena 2018. Jest redaktorem naczelnym anglojęzycznych czasopism naukowych: „Ecumeny and Law” and „Philosophy and Canon Law”. [czerwiec 2018]

Lista publikacji