Paulina Stasiak

Paulina Stasiak, absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczanie polonistyczne obcokrajowców. Pracę magisterską poświęciła mało znanemu pisarzowi polskiego pochodzenia, Zygmuntowi Krzyżanowskiemu. Od 2018 roku współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. [19.09.2023]