Sanja Zubčić

Sanja Zubčić (Rijeka, 1972) redovita je profesorica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci gdje predaje kolegije iz područja povijesne gramatike hrvatskoga jezika, staroslavenskoga jezika i glagoljaštva. Znanstveni su joj interesi danas usmjereni primarno prema jeziku hrvatskoglagoljskih tekstova i povijesnoj dijalektologiji. Objavila je dvije knjige i pedesetak znanstvenih radova. Sudjelovala je na brojnim skupovima i održala više predavanja na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu. Suradnica je u Znanstvenom centru izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo i voditeljica projekta pri Sveučilištu u Rijeci. [10.09.2021]