Katarzyna Majdzik Papić

Katarzyna Majdzik, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Literatur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego; absolwentka filologii chorwackiej na Uniwersytecie Śląskim i lingwistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Zainteresowania badawcze: chorwacka literatura kobieca, teoria i analiza przekładu artystycznego, historia literatury chorwackiej i serbskiej, teoria literatury, problem intertekstualności w przekładzie literackim.

 

Wybrane publikacje: artykuły m.in. w seriach „Studia o Przekładzie”, „Przekłady Literatur Słowiańskich” i pracach zbiorowych poświęconych literaturze i kulturze chorwackiej. Współredagowała wybór przekładów najnowszego dramatu chorwackiego Kroatywni. W jej dorobku znajdują się artykuły poświęcone chorwackiej literaturze kobiecej, przekładowi artystycznemu w ramach języka chorwackiego i polskiego oraz teksty teoretyczne z zakresu przekładoznawstwa i filozofii przekładu. Współautorka monografii pt. Narzędzia analizy przekładu. [29.01.2016]